Croeso i Restrau Gwirio AIM

Mae Rhestrau Gwirio AIM yn darparu fframwaith i hysbysu a chefnogi penderfyniadau proffesiynol, gan na fydd angen cyfeirio pob ymddygiad sydd ag elfen rywiol at asiantaeth arall neu asesiad AIM3 neu AIM o dan 12 oed. Mae pedair Rhestr Wirio AIM i adlewyrchu gwahanol lefelau o ddatblygiad oherwydd oedran neu gallu.

Gyda chaniatâd caredig yr awdur, mae Rhestrau Gwirio AIM yn ymgorffori Continwwm Ymddygiad Rhywiol Simon Hackett (2010), gyda cholofnau dan y pennawd Normal, Amhriodol, Problemus a Camdriniol/Treisgar. Mae pob un o’r pedair Rhestr Wirio AIM yn seiliedig ar ymchwil ac ymarfer ac mae 8 cwestiwn allweddol yn rhoi trosolwg cyd-destunol o’r ymddygiad rhywiol i roi persbectif cytbwys.

Er mwyn cadw’r Rhestrau Gwirio AIM yn gyfoes gyda gwybodaeth ymchwil ac ymarfer newydd rydym yn eu diweddaru o bryd i’w gilydd ac felly, pan fyddwch am eu defnyddio, mae’n ddoeth cael mynediad iddynt o’r wefan i sicrhau bod gennych y fersiwn diweddaraf.

Sut i Ddefnyddio’r Rhestrau Gwirio

Mae’n bwysig iawn eich bod yn deall sut i ddefnyddio’r rhestrau gwirio cyn eu rhoi ar waith, rydym wedi darparu canllawiau ysgrifenedig a hefyd canllaw fideo. Sicrhewch eich bod yn darllen trwy ein “Canllawiau Sut i Ddefnyddio” isod. Mae modd eu lawr lwytho trwy glicio ar y 3 dot ar y ddewislen o dan y ddogfen ac yna gwyliwch ein canllaw fideo sut i ddefnyddio.

Pan fyddwch wedi darllen a deall y canllawiau sut i wneud uchod a’ch bod yn barod i gael mynediad i’r Rhestrau Gwirio AIM, dewiswch y rhestr wirio benodol isod

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Cofiwch ddefnyddio’r wefan bob amser i gael mynediad at y rhestrau wirio, fel y gallwch fod yn sicr eich bod yn defnyddio y fersiwn gyfredol.

Os gwelwch yn dda osgowch eu storio’n ddigidol gan eich bod mewn perygl o ddefnyddio hen gopïau. Osgowch rannu copïau am yr un rheswm. Gall eich cydweithwyr gael mynediad iddynt am ddim trwy ein gwefan.

Croeso i Restr Wirio Glasoed Prosiect AIM

Croeso i Restr Wirio Plant o dan 12 Oed Prosiect AIM

Croeso i Restr Wirio Glasoed gydag Anableddau Dysgu Prosiect AIM

Croeso i Restr Wirio Plant o dan 12 oed gydag Anableddau Dysgu Prosiect AIM

Contact/Feedback Form

Follow us on Twitter
Contact Us

drop us an email…
admin@aimproject.org.uk

give us a call…
0161 383 0100

Compliments, comments and complaints policy

We welcome feedback be it a compliment, comment or a complaint, if you wish to contact us about any of these, then please see our policy here