Rhestrau Gwirio AIM

Rhestrau Gwirio AIM

Mae Rhestrau Gwirio AIM yn darparu fframwaith i hysbysu a chefnogi penderfyniadau proffesiynol, gan na fydd angen cyfeirio pob ymddygiad sydd ag elfen rywiol at asiantaeth arall neu asesiad AIM3 neu AIM o dan 12 oed. Mae pedair Rhestr Wirio AIM i adlewyrchu gwahanol lefelau o ddatblygiad oherwydd oedran neu gallu

Gyda chaniatâd caredig yr awdur, mae Rhestrau Gwirio AIM yn ymgorffori Continwwm Ymddygiad Rhywiol Simon Hackett (2010), gyda cholofnau dan y pennawd Normal, Amhriodol, Problemus a Camdriniol/Treisgar. Mae pob un o’r pedair Rhestr Wirio AIM yn seiliedig ar ymchwil ac ymarfer ac mae 8 cwestiwn allweddol yn rhoi trosolwg cyd-destunol o’r ymddygiad rhywiol i roi persbectif cytbwys

CLICIWCH YMA am fynediad i’r Rhestrau Gwirio Nawr

Contact/Feedback Form

Follow us on Twitter
Contact Us

drop us an email…
admin@aimproject.org.uk

give us a call…
0161 383 0100

Compliments, comments and complaints policy

We welcome feedback be it a compliment, comment or a complaint, if you wish to contact us about any of these, then please see our policy here